Hình ảnh tổng quan khách sạn dự án đang trong quá trình xây dựngCông tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape khu B

Hình ảnh tổng quan khách sạn dự án đang trong quá trình xây dựngCông tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape khu B

Hotline 0902 16 10 87